Image
แผ่นหินสังเคราะห์ CV-01

แผ่นหินสังเคราะห์(สเลท) บางเพียง 2-3 มิล แข็งแรง น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งผนังและท็อปเคาน์เตอร์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก  


1,800 บาท 
Image
แผ่นหินสังเคราะห์ CV-03

แผ่นหินสังเคราะห์(สเลท) บางเพียง 2-3 มิล แข็งแรง น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งผนังและท็อปเคาน์เตอร์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

1,800 บาท 
Image
แผ่นหินสังเคราะห์ CV-05

แผ่นหินสังเคราะห์(สเลท) บางเพียง 2-3 มิล แข็งแรง น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งผนังและท็อปเคาน์เตอร์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

1,800 บาท 
Image
แผ่นหินสังเคราะห์ CV-07

แผ่นหินสังเคราะห์(สเลท) บางเพียง 2-3 มิล แข็งแรง น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งผนังและท็อปเคาน์เตอร์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก  

1,800 บาท 
Image
แผ่นหินสังเคราะห์ CV-09

แผ่นหินสังเคราะห์(สเลท) บางเพียง 2-3 มิล แข็งแรง น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งผนังและท็อปเคาน์เตอร์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก 

1,800 บาท 
Image
แผ่นหินสังเคราะห์ CV-11

แผ่นหินสังเคราะห์(สเลท) บางเพียง 2-3 มิล แข็งแรง น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งผนังและท็อปเคาน์เตอร์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก 

1,800 บาท 
Image
แผ่นหินสังเคราะห์ CV-13
แผ่นหินสังเคราะห์(สเลท) บางเพียง 2-3 มิล แข็งแรง น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งผนังและท็อปเคาน์เตอร์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก   
1,800 บาท 
Image
แผ่นหินสังเคราะห์ CV-15

แผ่นหินสังเคราะห์(สเลท) บางเพียง 2-3 มิล แข็งแรง น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งผนังและท็อปเคาน์เตอร์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก   

1,800 บาท 
Image
แผ่นหินสังเคราะห์ CV-17

แผ่นหินสังเคราะห์(สเลท) บางเพียง 2-3 มิล แข็งแรง น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งผนังและท็อปเคาน์เตอร์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก 

1,800 บาท