Image
HivelStone HVW/HVF C-301
เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป) สำหรับตกแต่งผนังและพื้น ทั้งภายในภายนอก โดยขั้นตอนติดตั้งแค่ ผสม-ฉาบ-ทิ้งให้แห้ง       เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป) สีสันสดใสเสมือนธรรมชาติ  เหมาะสมกับทุกดีไซน์
2,200 บาท /drum
Image
HivelStone HVW/HVF C-302
เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป) สำหรับตกแต่งผนังและพื้น ทั้งภายในภายนอก โดยขั้นตอนติดตั้งแค่ ผสม-ฉาบ-ทิ้งให้แห้ง       เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป) สีสันสดใสเสมือนธรรมชาติ  เหมาะสมกับทุกดีไซน์
2,200 บาท /drum
Image
HivelStone HVW/HVF C-305
เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป) สำหรับตกแต่งผนังและพื้น ทั้งภายในภายนอก โดยขั้นตอนติดตั้งแค่ ผสม-ฉาบ-ทิ้งให้แห้ง             เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป) สีสันสดใสเสมือนธรรมชาติ  เหมาะสมกับทุกดีไซน์
2,200 บาท /drum
Image
HivelStone HVW/HVF C-308
เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป) สำหรับตกแต่งผนังและพื้น ทั้งภายในภายนอก โดยขั้นตอนติดตั้งแค่ ผสม-ฉาบ-ทิ้งให้แห้ง       เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป) สีสันสดใสเสมือนธรรมชาติ  เหมาะสมกับทุกดีไซน์
2,200 บาท /drum
Image
HivelStone HVW/HVF C-309
เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป) สำหรับตกแต่งผนังและพื้น ทั้งภายในภายนอก โดยขั้นตอนติดตั้งแค่ ผสม-ฉาบ-ทิ้งให้แห้ง       เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป) สีสันสดใสเสมือนธรรมชาติ  เหมาะสมกับทุกดีไซน์
2,200 บาท /drum
Image
HivelStone HVW/HVF C-310
เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป) สำหรับตกแต่งผนังและพื้น ทั้งภายในภายนอก โดยขั้นตอนติดตั้งแค่ ผสม-ฉาบ-ทิ้งให้แห้ง             เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป) สีสันสดใสเสมือนธรรมชาติ  เหมาะสมกับทุกดีไซน์
2,200 บาท /drum
Image
HivelStone HVW/HVF C-311
เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป) สำหรับตกแต่งผนังและพื้น ทั้งภายในภายนอก โดยขั้นตอนติดตั้งแค่ ผสม-ฉาบ-ทิ้งให้แห้ง       เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป) สีสันสดใสเสมือนธรรมชาติ  เหมาะสมกับทุกดีไซน์
2,200 บาท /drum
Image
HivelStone HVW/HVF C-312
เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป) สำหรับตกแต่งผนังและพื้น ทั้งภายในภายนอก โดยขั้นตอนติดตั้งแค่ ผสม-ฉาบ-ทิ้งให้แห้ง       เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป) สีสันสดใสเสมือนธรรมชาติ  เหมาะสมกับทุกดีไซน์
2,200 บาท /drum