Image
HivelStone HVW/HVF C-301
เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป)  สำหรับการตกแต่งผนังและพื้น ทั้งภายในภายนอก โดยขั้นตอน ติดตั้งแค่ ผสม - ฉาบ -  ทิ้งให้แห้ง   เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป)  มีสีสดใสเสมือนธรรมชาติ  เหมาะสมกับทุกดีไซน์
2,480 บาท /drum
Image
HivelStone HVW/HVF C-302
เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป)  สำหรับการตกแต่งผนังและพื้น ทั้งภายในภายนอก โดยขั้นตอน ติดตั้งแค่ ผสม - ฉาบ -  ทิ้งให้แห้ง   เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป)  มีสีสดใสเสมือนธรรมชาติ  เหมาะสมกับทุกดีไซน์
2,480 บาท /drum
Image
HivelStone HVW/HVF C-305
เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป)  สำหรับการตกแต่งผนังและพื้น ทั้งภายในภายนอก โดยขั้นตอน ติดตั้งแค่ ผสม - ฉาบ -  ทิ้งให้แห้ง   เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป)  มีสีสดใสเสมือนธรรมชาติ  เหมาะสมกับทุกดีไซน์
2,480 บาท /drum
Image
HivelStone HVW/HVF C-308
เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป)  สำหรับการตกแต่งผนังและพื้น ทั้งภายในภายนอก โดยขั้นตอน ติดตั้งแค่ ผสม - ฉาบ -  ทิ้งให้แห้ง   เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป)  มีสีสดใสเสมือนธรรมชาติ  เหมาะสมกับทุกดีไซน์
2,480 บาท /drum
Image
HivelStone HVW/HVF C-309
เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป)  สำหรับการตกแต่งผนังและพื้น ทั้งภายในภายนอก โดยขั้นตอน ติดตั้งแค่ ผสม - ฉาบ -  ทิ้งให้แห้ง   เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป)  มีสีสดใสเสมือนธรรมชาติ  เหมาะสมกับทุกดีไซน์
2,480 บาท /drum
Image
HivelStone HVW/HVF C-310
เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป)  สำหรับการตกแต่งผนังและพื้น ทั้งภายในภายนอก โดยขั้นตอน ติดตั้งแค่ ผสม - ฉาบ -  ทิ้งให้แห้ง   เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป)  มีสีสดใสเสมือนธรรมชาติ  เหมาะสมกับทุกดีไซน์
2,480 บาท /drum
Image
HivelStone HVW/HVF C-311
เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป)  สำหรับการตกแต่งผนังและพื้น ทั้งภายในภายนอก โดยขั้นตอน ติดตั้งแค่ ผสม - ฉาบ -  ทิ้งให้แห้ง   เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป)  มีสีสดใสเสมือนธรรมชาติ  เหมาะสมกับทุกดีไซน์
2,480 บาท /drum
Image
HivelStone HVW/HVF C-312
เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป)  สำหรับการตกแต่งผนังและพื้น ทั้งภายในภายนอก โดยขั้นตอน ติดตั้งแค่ ผสม - ฉาบ -  ทิ้งให้แห้ง   เม็ดทรายฉาบ (ทรายล้างสำเร็จรูป)  มีสีสดใสเสมือนธรรมชาติ  เหมาะสมกับทุกดีไซน์
2,480 บาท /drum