Image
CSI-071M

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นเวเธอร์ริค เลดเจสสโตน คอเลคชั่น  เป็นหินเทียมเทกเจอร์หนา ชิ้นงานคล้ายหินที่ผ่านการเวลามายาวนาน เสมือนผ่านภูมิอากาศทำให้มีริ้วงานเป็นเส้น ชั้นของผิวหิน ยิ่งทำให้ดูใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพิ่มความคลาสิคในตัว ขนาดมีหลากหลาย เป็นfreeform ทั้งชิ้นเล็กและใหญ่ จัดเรียงง่าย ปูได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

2,080 บาท /ตรม.
Image
CSI-072

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นเวเธอร์ริค เลดเจสสโตน คอเลคชั่น  เป็นหินเทียมเทกเจอร์หนา ชิ้นงานคล้ายหินที่ผ่านการเวลามายาวนาน เสมือนผ่านภูมิอากาศทำให้มีริ้วงานเป็นเส้น ชั้นของผิวหิน ยิ่งทำให้ดูใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพิ่มความคลาสิคในตัว ขนาดมีหลากหลาย เป็นfreeform ทั้งชิ้นเล็กและใหญ่ จัดเรียงง่าย ปูได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

2,080 บาท /ตรม.
Image
CSI-073

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นเวเธอร์ริค เลดเจสสโตน คอเลคชั่น  เป็นหินเทียมเทกเจอร์หนา ชิ้นงานคล้ายหินที่ผ่านการเวลามายาวนาน เสมือนผ่านภูมิอากาศทำให้มีริ้วงานเป็นเส้น ชั้นของผิวหิน ยิ่งทำให้ดูใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพิ่มความคลาสิคในตัว ขนาดมีหลากหลาย เป็นfreeform ทั้งชิ้นเล็กและใหญ่ จัดเรียงง่าย ปูได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

2,080 บาท /ตรม.
Image
CSI-073M

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นเวเธอร์ริค เลดเจสสโตน คอเลคชั่น  เป็นหินเทียมเทกเจอร์หนา ชิ้นงานคล้ายหินที่ผ่านการเวลามายาวนาน เสมือนผ่านภูมิอากาศทำให้มีริ้วงานเป็นเส้น ชั้นของผิวหิน ยิ่งทำให้ดูใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพิ่มความคลาสิคในตัว ขนาดมีหลากหลาย เป็นfreeform ทั้งชิ้นเล็กและใหญ่ จัดเรียงง่าย ปูได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

2,080 บาท /ตรม.
Image
CSI-074M

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นเวเธอร์ริค เลดเจสสโตน คอเลคชั่น  เป็นหินเทียมเทกเจอร์หนา ชิ้นงานคล้ายหินที่ผ่านการเวลามายาวนาน เสมือนผ่านภูมิอากาศทำให้มีริ้วงานเป็นเส้น ชั้นของผิวหิน ยิ่งทำให้ดูใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพิ่มความคลาสิคในตัว ขนาดมีหลากหลาย เป็นfreeform ทั้งชิ้นเล็กและใหญ่ จัดเรียงง่าย ปูได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

2,080 บาท /ตรม.