Image
CSI-601

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นราสติก คลาสเซิล คอเลคชั่น  ลักษณะชิ้นงานผิวหน้าไม่เรียบ มีผิวสัมผัสที่หยาบเล็กน้อยทำให้สัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติ ชิ้นงานสี่เหลี่ยม มีความแข็งแกร่งทนทาน ได้กับทุกสภาพอากาศ คล้ายหินประดับกำแพงปราสาท ยุโรปตะวันตก มีความร่วมสมัยถึงปัจจุบัน บางชิ้นงานมีการเซาะร่องด้านข้าง ทำให้ผิวหน้ามีความโดดเด่น ไม่ซ้ำใคร

2,080 บาท /ตรม.
Image
CSI-602

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นราสติก คลาสเซิล คอเลคชั่น  ลักษณะชิ้นงานผิวหน้าไม่เรียบ มีผิวสัมผัสที่หยาบเล็กน้อยทำให้สัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติ ชิ้นงานสี่เหลี่ยม มีความแข็งแกร่งทนทาน ได้กับทุกสภาพอากาศ คล้ายหินประดับกำแพงปราสาท ยุโรปตะวันตก มีความร่วมสมัยถึงปัจจุบัน บางชิ้นงานมีการเซาะร่องด้านข้าง ทำให้ผิวหน้ามีความโดดเด่น ไม่ซ้ำใคร

2,080 บาท /ตรม.