Image
CSI-082

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นควอรี่ สโตน คอเลคชั่น  คล้ายหินภูเขา แต่มีน้ำหนักเบา ชิ้นงานRandom สามารถเลือกชิ้นงานขึ้นปูผนังได้อย่างลงตัว ไม่ต้องเสียเวลาในการตัดเจียรหินรอบด้าน ดูแลรักษาง่าย มีรูปแบบและโทนสีให้เลือกมากมาย

2,080 บาท /ตรม.
Image
CSI-082M

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นควอรี่ สโตน คอเลคชั่น  คล้ายหินภูเขา แต่มีน้ำหนักเบา ชิ้นงานRandom สามารถเลือกชิ้นงานขึ้นปูผนังได้อย่างลงตัว ไม่ต้องเสียเวลาในการตัดเจียรหินรอบด้าน ดูแลรักษาง่าย มีรูปแบบและโทนสีให้เลือกมากมาย

2,080 บาท /ตรม.
Image
CSI-083

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นควอรี่ สโตน คอเลคชั่น  คล้ายหินภูเขา แต่มีน้ำหนักเบา ชิ้นงานRandom สามารถเลือกชิ้นงานขึ้นปูผนังได้อย่างลงตัว ไม่ต้องเสียเวลาในการตัดเจียรหินรอบด้าน ดูแลรักษาง่าย มีรูปแบบและโทนสีให้เลือกมากมาย

2,080 บาท /ตรม.
Image
CSI-086M

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นควอรี่ สโตน คอเลคชั่น  คล้ายหินภูเขา แต่มีน้ำหนักเบา ชิ้นงานRandom สามารถเลือกชิ้นงานขึ้นปูผนังได้อย่างลงตัว ไม่ต้องเสียเวลาในการตัดเจียรหินรอบด้าน ดูแลรักษาง่าย มีรูปแบบและโทนสีให้เลือกมากมาย

2,080 บาท /ตรม.