Image
CSI-046M

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นเม้าเท่น เลดเจสสโตน เป็นหินเทียม ทีมีรูปแบบชิ้นงานยาว นูน เว้า สูง ต่ำ และมีมิติสลับกันไป เหมาะกับบ้านหรืออาคาร ที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นผนังอาคาร หน้าเรียบ หน้าโค้ง ซึ่งรูปแบบชิ้นงานทุกชิ้น สามารถเข้ากันได้อย่างลงตัว 

2,080 บาท /ตรม.
Image
CSI-047M

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นเม้าเท่น เลดเจสสโตน เป็นหินเทียม ทีมีรูปแบบชิ้นงานยาว นูน เว้า สูง ต่ำ และมีมิติสลับกันไป เหมาะกับบ้านหรืออาคาร ที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นผนังอาคาร หน้าเรียบ หน้าโค้ง ซึ่งรูปแบบชิ้นงานทุกชิ้น สามารถเข้ากันได้อย่างลงตัว 

2,080 บาท /ตรม.
Image
CSI-048M

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นเม้าเท่น เลดเจสสโตน เป็นหินเทียม ทีมีรูปแบบชิ้นงานยาว นูน เว้า สูง ต่ำ และมีมิติสลับกันไป เหมาะกับบ้านหรืออาคาร ที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นผนังอาคาร หน้าเรียบ หน้าโค้ง ซึ่งรูปแบบชิ้นงานทุกชิ้น สามารถเข้ากันได้อย่างลงตัว 

2,080 บาท /ตรม.
Image
CSI-845

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นเม้าเท่น เลดเจสสโตน เป็นหินเทียม ทีมีรูปแบบชิ้นงานยาว นูน เว้า สูง ต่ำ และมีมิติสลับกันไป เหมาะกับบ้านหรืออาคาร ที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นผนังอาคาร หน้าเรียบ หน้าโค้ง ซึ่งรูปแบบชิ้นงานทุกชิ้น สามารถเข้ากันได้อย่างลงตัว 

2,080 บาท /ตรม.
Image
CSI-847

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นเม้าเท่น เลดเจสสโตน เป็นหินเทียม ทีมีรูปแบบชิ้นงานยาว นูน เว้า สูง ต่ำ และมีมิติสลับกันไป เหมาะกับบ้านหรืออาคาร ที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นผนังอาคาร หน้าเรียบ หน้าโค้ง ซึ่งรูปแบบชิ้นงานทุกชิ้น สามารถเข้ากันได้อย่างลงตัว 

2,080 บาท /ตรม.