Image
CSI-057M

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นเมดิวอล์ล คลาเซิล สโตน เป็นหินที่มีลักษณะคล้ายหินปราสาท มีเทกเจอร์ที่โดเด่น และชิ้นงานที่หลากหลาย ผิวสัมผัสมีเทกเจอร์ เหมาะสำหรับผนังอาคารที่ต้องการรูปแบบโอ่โถง ผนังกำแพง สไตล์ปราสาทคลาสิคโบราณ  เทกเจอร์และชิ้นงานไม่ซ้ำกัน ด้วยน้ำหนักที่เบา ไม่ว่าผนังอาคารสูงแค่ไหน หินเทียมเมดิวอล์ คลายความกังวล

2,080 บาท /ตรม.
Image
CSI-058

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นเมดิวอล์ล คลาเซิล สโตน เป็นหินที่มีลักษณะคล้ายหินปราสาท มีเทกเจอร์ที่โดเด่น และชิ้นงานที่หลากหลาย ผิวสัมผัสมีเทกเจอร์ เหมาะสำหรับผนังอาคารที่ต้องการรูปแบบโอ่โถง ผนังกำแพง สไตล์ปราสาทคลาสิคโบราณ  เทกเจอร์และชิ้นงานไม่ซ้ำกัน ด้วยน้ำหนักที่เบา ไม่ว่าผนังอาคารสูงแค่ไหน หินเทียมเมดิวอล์ คลายความกังวล

2,080 บาท /ตรม.
Image
CSI-059

ไฮคร๊าฟสโตน  รุ่นเมดิวอล์ล คลาเซิล สโตน เป็นหินที่มีลักษณะคล้ายหินปราสาท มีเทกเจอร์ที่โดเด่น และชิ้นงานที่หลากหลาย ผิวสัมผัสมีเทกเจอร์ เหมาะสำหรับผนังอาคารที่ต้องการรูปแบบโอ่โถง ผนังกำแพง สไตล์ปราสาทคลาสิคโบราณ  เทกเจอร์และชิ้นงานไม่ซ้ำกัน ด้วยน้ำหนักที่เบา ไม่ว่าผนังอาคารสูงแค่ไหน หินเทียมเมดิวอล์ คลายความกังวล

2,080 บาท /ตรม.