Image
CSI-612

ไฮคราฟสโตน  รุ่น แกรนด์ แคสเซิล สโตน เป็นหินเทียมที่มีหน้าเทคเจอร์หน้ายุบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 40*20 cm เน้นตกแต่งตามปราสาทยุโรปตอนต้น มีความแข็งแกร่ง ทนทาน ปูแบบก่ออิฐ หรือแบบตรง และสามารถเลือกรูปแบบการปูได้หลาหลาย

2,080 บาท /ตรม.
Image
CSI-613

ไฮคราฟสโตน  รุ่น แกรนด์ แคสเซิล สโตน เป็นหินเทียมที่มีหน้าเทคเจอร์หน้ายุบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 40*20 cm เน้นตกแต่งตามปราสาทยุโรปตอนต้น มีความแข็งแกร่ง ทนทาน ปูแบบก่ออิฐ หรือแบบตรง และสามารถเลือกรูปแบบการปูได้หลาหลาย

2,080 บาท /ตรม.